Aanbod

Verticale Teeltsysteem (gesloten)
Het verticale teeltsysteem is een innovatief systeem dat gebruikt wordt voor de teelt van diverse gewassen in meerdere lagen in een relatief korte tijd. Door in meerdere lagen te telen kan per m2  meer opbrengst worden behaald. Daarnaast is het systeem volledig afgeschermd van invloeden van buitenaf. Het telen van gewassen vindt plaats in een “Grow Unit” (GU).

Omdat het systeem gesloten en volledig afgeschermd is, betekent dit dat schommelingen in temperatuur, luchtvochtigheid, misoogsten, ziekten en dergelijke verleden tijd zijn. Vanaf nu is het mogelijk alle groeifactoren van het gewas in de GU te controleren. In de GU’s wordt voor elk gewas het optimale klimaat aangeboden door middel van een groeirecept. Zo wordt onder andere het gebrek aan zonlicht opgevangen door gekleurde Led-verlichting. Door deze sturing is het mogelijk om een constante kwaliteit te bieden en de teelttijd te verkorten. Doordat een verkorte teelttijd wordt gerealiseerd neemt het aantal oogsten op jaarbasis sterk toe.

Het telen van gewassen in een verticaal teeltsysteem staat kortbij de consument. Hierdoor wordt de weg dat het voedsel moet afleggen (food miles) voordat het geconsumeerd wordt sterk verminderd. Naast dat de consument hiervan profiteert, is het ook gezond voor de aarde aangezien de CO2 footprint van transport fors afneemt.  Als laatste wordt ook duurzaam omgegaan met het ruimtegebruik. Het systeem heeft een kleiner bouwoppervlak nodig, waardoor de natuur zijn ruimte terugkrijgt

Voordelen van het verticale teeltsysteem zijn:

  • Geen misoogsten
  • Jaarrond oogsten
  • Duurzaam ruimtegebruik
  • Constante kwaliteit door groeirecept
  • Food miles worden sterk verminderd
  • Optimale lichtkwaliteit en –verbruik
  • Optimale luchtkwaliteit en –verbruik
  • Optimale waterkwaliteit en –verbruik
  • Optimale voedings- en mineralenkwaliteit en –verbruik.