Research & Development

“The only source of knowledge is experience” – Albert Einstein
Met onze faciliteiten verrichten we onderzoek naar innovatieve teeltsystemen. Zo proberen we nieuwe technieken te begrijpen en te zoeken naar duurzame, maatschappelijke en economische toepassingen.

Motivatie

De aarde biedt van nature vele soorten voedsel. Met de komst van machines is de voedselketen 360 graden veranderd. Voedsel wordt gemanipuleerd naar de wensen van de mensen, maar is deze wens maatschappelijk verantwoord? Door het menselijk ingrijpen staat de voedselketen onder druk.

We reconstrueren en bestuderen de teeltsystemen met als doel de techniek beter te begrijpen en zo betere keuzes te maken. Dit doen we door de grenzen op te zoeken. Om tot krachtige eindresultaten te komen moeten we elkaar blijven uitdagen en inspireren. In ons onderzoekscentrum zoeken we de vraagstellingen op die er echt toe doen. Meer dan vroeger zullen die vraagstellingen afwijken van de traditionele gedachten. Nieuwe initiatieven gaan opduiken. We staan aan de start van een nieuwe zoektocht.

 

De vragen die we bij Botanica Innovare stellen zijn:

  • hoe kunnen we de maatschappij voorzien van gezond, veilig en duurzaam voedsel?
  • hoe keren we terug naar de basisbehoeften van gewassen?