Educatie

"Elke uitbreiding van kennis berust op het bewust maken van het onbewuste" - Friedrich Nietzsche

Michelle Jongen, oprichtster van Botanica Innovare, is thuis in de wereld van het milieu en ziet het als een maatschappelijke taak om haar medemens te informeren over de ontwikkelingen die gaande zijn in de AgriFood sector. Met haar expertise wil ze mensen inspireren, activeren en bewustwording creëren over de thema’s gezondheid, duurzaamheid en milieu.

Ben je op zoek naar een jonge spreker die kennis deelt en mensen aan het werk zet? Zoek je een presentatie waarbij de deelnemers geïnspireerd naar huis gaan en met concrete acties aan de slag kunnen? Graag kom ik een lezing of expeditie verzorgen waarin (inter)actie centraal staat.

Heb je vragen? Neem gerust contact op, dan bespreken we samen de mogelijkheden.

  

Jonge spreker

Botanica Innovare organiseert ontmoetingen, ofwel expedities. De expedities zijn ontwikkeld voor mensen die hun visie willen aanscherpen op het gebied van milieuvraagstukken met als kernvraag: hoe maak ik het verschil en wat ga ik morgen doen? De activiteiten zijn gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring waarin de deelnemers geïnspireerd en geactiveerd worden.

Lees meer...


 

Aan de slag

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Met deze stelling maken we een start aan de expedities die speciaal voor het primair en voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld. Het is van belang dat toekomstige generaties bewust worden van hun invloed op het milieu. Tijdens de expedities wordt nadrukkelijk ingegaan op de betere keuze.

Lees meer...


 

Expedities

Zorgen voor morgen! Botanica Innovare doet dit door bewustwording te creëren over de gezondheid van de mens als die van de aarde. Tevens willen we de food miles van gewassen fors verminderen. Dit gaan we doen op een verantwoorde manier, namelijk door gewassen verticaal te telen in een gesloten teeltsysteem waarbij géén gebruik wordt gemaakt van pesticiden!

Lees meer...
Botanica Innovare streeft naar een intensieve samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers.
JA, ik wil samenwerken!