De macht van ...

De macht van ...

De media. Het is een feit dat de media iets is waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. Je kunt er niet of nauwelijks omheen. Je ontvangt nieuws via de TV, krant, radio, social media, apps, je collega's en zo verder. En mensen hebben er behoefte aan, de een wat meer dan de ander.

Vaak zie je dat het nieuws eenzijdig is en dat is nogal storend. Als je als mediabron mensen wil informeren dan is het ook je plicht om dat op een correcte manier uit te voeren. Het is hun maatschappelijk belang. Echter is de realiteit anders en wordt er vooral stemming gecreëerd. Het artikel dat mij gisteren opzweepte was het artikel van NU.nl "Biologisch eten barst van de pesticiden". Ten eerste is het een zeer provocerende titel die veel mensen aanspoort om te lezen. Het wekt aanzienlijke nieuwsgierigheid op.

Het artikel stelt dat consumenten steeds vaker biologische producten kopen met het idee dat deze gezonder én beter voor het milieu zijn. Tevens stellen ze de controversiële vraag of deze producten onbespoten en diervriendelijke voeding wel zo goed zijn als we denken? Alleen de vraagstelling leidt al tot aversie! Dat is ronduit schandelijk en dat is pas de intro. Het klopt dat veel consumenten denken dat biologische producten pesticiden uitsluiten. Het is ook bekend dat de realiteit anders is en dat boeren gebruik maken van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Zoals je ziet lopen er twee routes parallel en kruisen ze elkaars wegen niet. Als je deze informatie weet, dan weet je ook dat consumenten een stuk informatie missen. Wat we zouden moeten doen is consumenten meer op de hoogte stellen van deze informatie. Echter doet men liever onrust stoken. Ik ben hier fel op tegen! Ik leg u als consument dan ook graag in het kort uit wat biologische producten zijn.

Allereerst is het belangrijk om de definitie van het begrip biologisch te weten. Dit kun je gemakkelijk doen via internet. Hieronder staan de definities uit de Van Dale, het Voedingscentrum en Stichting Wakker Dier:

Van Dale woordenboek
Op de biologie betrekking hebbend: biologische landbouw die werkt zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
Voedingscentrum
Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu, dier en mens.
Wakker Dier
Biologisch eten wordt geproduceerd met respect voor de natuur, het milieu en de dieren. Zo worden er voor gewassen geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt en krijgen dieren veel leefruimte en zelden antibiotica.

Uit deze drie definities kan worden geconcludeerd dat biologische producten zonder (chemische) bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest moeten worden geproduceerd en dat zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden met milieu, dier, leefruimte en mens. Dat sluit het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest niet uit. Biologische producten zijn herkenbaar met behulp van keurmerken. En ja dat zijn er een heleboel. Voor nu vind ik dat even niet erg, aangezien het gaat over de informatie die ze geven. Laten we het EKO-Keurmerk nemen zoals dat ook in het besproken artikel wordt gedaan.

EKO-Keurmerk
Het EKO-Keurmerk is nauw verbonden met het Europese Biologisch Keurmerk. Het Europees Biologisch Keurmerk maakt duidelijk dat het product voldoet aan de EU-regels voor biologische landbouw. EKO-Keurmerk gaat verder waar het Europese Biologisch Keurmerk ophoudt. Biologisch werken zoals vastgelegd in de IFOAM –principes [International Federation of Organic Agriculture Movements], de Europese federatie van de biologische landbouw, (ecologie, gezondheid, eerlijk en zorg) gaat verder dan wat de wetgever als biologisch heeft gedefinieerd. Het gaat over duurzaamheid op meerdere aspecten, zoals energiegebruik, verpakkingen of respectvol zaken doen. Het EKO-Keurmerk is bedoeld voor alle schakels in de keten van de biologische sector, van boer tot en met leverancier en van verpakkers tot op- en overslagbedrijven. Daarnaast is het exclusief bestemd voor ondernemers welke door Skal gecertificeerd zijn.
Skal
Stichting Skal is dé certificatieorganisatie voor biologische producten in Nederland. Skal zet zich in voor de aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten. Skal is door het ministerie van EZ aangewezen als de enige onafhankelijke controleorganisatie in Nederland. Skal certificeert biologische bedrijven door te inspecteren, monsters te nemen en toezicht te houden. Skal is géén adviesinstantie, promotieorganisatie of belangenbehartiger voor de biologische sector. Om te garanderen dat Skal het werk onafhankelijk uitvoert, is Skal geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie op basis van de EN45011 norm. De hierboven beschreven informatie is toegankelijk voor iedereen. De informatie is transparant en helder. De EKO-code is opgebouwd uit diverse thema's en om het EKO-Keurmerk te bemachtigen moet je aan de gestelde criteria voldoen. Ook deze thema's en criteria zijn openbaar. Hetzelfde geldt voor Stichting Skal. Het is niet de intentie van keurmerken om je te misleiden. Ik hoop u met dit artikel meer te hebben geïnformeerd over wat biologisch is en hoe een keurmerk zoals EKO is opgebouwd. Natuurlijk gaat het verder dan dit kleine beetje. Via de blog en video's wil ik u als consument graag informeren over deze onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat consumenten op de correcte manier worden geïnformeerd. Niet iedereen heeft interesse om het zelf op te zoeken, ook al ligt daar een stuk eigen initiatief. Het zou in theorie niet nodig moeten zijn om nieuwsbronnen te moeten controleren.

De hierboven beschreven informatie is toegankelijk voor iedereen. De informatie is transparant en helder. De EKO-code is opgebouwd uit diverse thema’s en om het EKO-Keurmerk te bemachtigen moet je aan de gestelde criteria voldoen. Ook deze thema’s en criteria zijn openbaar. Hetzelfde geldt voor Stichting Skal. Het is niet de intentie van keurmerken om je te misleiden.

Ik hoop u met dit artikel meer te hebben geïnformeerd over wat biologisch is en hoe een keurmerk zoals EKO is opgebouwd. Natuurlijk gaat het verder dan dit kleine beetje. Via de blog en video’s wil ik u als consument graag informeren over deze onderwerpen. Ik vind het belangrijk dat consumenten op de correcte manier worden geïnformeerd. Niet iedereen heeft interesse om het zelf op te zoeken, ook al ligt daar een stuk eigen initiatief. Het zou in theorie niet nodig moeten zijn om nieuwsbronnen te moeten controleren.

Graag sluit ik af met een positieve noot en wens ik u allen een mooie dag!

Praktisch Duurzaam
PuurFair, de beurs voor duurzame inspiratie